Mình là Trần Trung Hiếu, chuyên gia tư vấn F&B. Blog cá nhân của mình chuyên viết về kinh nghiệm tư vấn F&B và những góc nhìn trong cuộc sống. Hi vọng các bạn cảm thấy tích cực khi đọc bài viết của mình.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm.