Tag

F&B

Browsing

Điều quan trọng nhất trong tư vấn kinh doanh nhà hàng, hay tư vấn kinh doanh quán cà phê không nằm ở chỗ người tư vấn đưa ra “business concept” hay thế nào, mà nằm ở chỗ tạo nên một “business concept” phù hợp với nguồn lực của người làm kinh doanh, vận hành hiệu quả, và thể hiện được mong muốn của người làm kinh doanh. 

Quan điểm của riêng mình là “người kinh doanh bỏ tiền ra để tạo nên được “quán” của họ tốt nhất, không phải là tạo nên “quán” của người tư vấn”. Nếu kết hợp với nhau, người tư vấn kinh doanh nhà hàng sẽ góp thêm con mắt, khối óc, thời gian và lời khuyên để giúp cho người kinh doanh giảm thiểu rủi ro từ đầu của dự án đầu tư.  Người tư vấn còn góp thêm góc nhìn của vào dữ kiện kinh doanh, giúp người kinh doanh đưa ra quyết định phù hợp. Ở dự án mà mình thực hiện, mình giúp đỡ các chủ đầu tư tạo nên một nhà hàng của chính họ tốt nhất có thể. 
 
Người kinh doanh nhà hàng hãy chia sẻ mục tiêu muốn đạt được ở nhà hàng với người tư vấn. Cùng với nhau, cả hai sẽ tính toán kĩ lưỡng mất bao lâu, đầu tư bao nhiêu, cần phải làm gì để đạt được mục tiêu của chính người kinh doanh. Mục tiêu của người làm kinh doanh được xác định càng rõ ràng, cụ thể, thì càng giúp tăng việc giảm thiểu rủi ro của dự án.
 
Mình luôn cho rằng việc “giúp người kinh doanh hiểu rõ cách thức kinh doanh nhà hàng của chính họ hiệu quả” là nhiệm vụ và sứ mệnh của người làm nghề tư vấn. Một dự án kinh doanh F&B khi được tư vấn thì sẽ giảm thiểu được rủi ro trong đầu tư ban đầu; và cần bảo đảm khi kết thúc tư vấn, người kinh doanh có thể tự vận hành việc kinh doanh ổn định với nguồn lực của chính họ. Và điều này chỉ có thể thực hiện được, khi người làm kinh doanh phải thực sự dấn thân vào “làm kinh doanh” và người làm tư vấn phải tư vấn dựa trên nguồn lực thực tế của người kinh doanh. 
 
Người kinh doanh nhà hàng cần làm nên “quán” của chính mình tốt nhất!
Một tư duy đúng, luôn giúp chúng ta giảm hành động sai lầm. Khi người kinh doanh và người làm tư vấn hiểu rõ vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ, sứ mệnh, vị trí của mình rõ ràng, thì họ sẽ biết kết hợp tốt nhất với nhau.
 
Những dòng này mình viết để dặn lại chính bản thân mình sau một thời gian đồng hành cùng với các khách hàng. Mình cũng mong các bài viết ở blog này phần nào giúp cho các bạn chuẩn bị kinh doanh quán cà phê và nhà hàng có thêm kiến thức khi dấn thân vào ngành F&B. Kinh doanh F&B muốn đi đường xa đòi hỏi có đam mê, kiến thức và tư duy phù hợp. Và trên hết thảy, muốn kinh doanh thì bạn phải bắt tay vào “làm kinh doanh”. Nếu bạn không “làm kinh doanh”, thì không có người tư vấn nào giúp bạn được cả.