Tag

khởi nghiệp

Browsing

Nhưng chủ doanh nghiệp không được kinh doanh hay đầu tư dựa trên nguồn lực “sẽ” có hay nguồn lực “bên ngoài”. Tất cả các quyết định trong kinh doanh cần dựa trên nguồn lực đang có và doanh nghiệp có thể “chủ động xử lý” khi tình huống “xấu nhất” xảy ra.

Chủ doanh nghiệp nên có quan điểm không để doanh nghiệp đi vào tình trạng “mất kiểm soát” khi có sự cố xảy ra. Tất cả nguồn lực của doanh nghiệp từ “tài chính, con người, thời gian” cần được phân bổ một cách hợp lý dựa trên “tỉ suất sinh lời” dự kiến của hoạt động đầu tư kinh doanh và kế hoạch dự phòng rủi ro. Chỉ khi có cả hai kế hoạch đầu tư kinh doanh và kế hoạch dự phòng rủi ro mang tính khả thi cao, thì doanh nghiệp mới có thể yên tâm vào hoạt động đầu tư của mình. 

Chủ doanh nghiệp nên lưu ý rằng các hoạt động đầu tư luôn có “tính thời điểm và thời gian hoàn vốn/sinh lợi”. Các dự án bị cắt ngắn, bị huỷ trước thời gian hoàn vốn và sinh lợi thì luôn mang đến khoản lỗ lớn. Các chủ doanh nghiệp cần đánh giá nguồn lực của mình một cách thận trọng khi đầu tư.

Chủ doanh nghiệp cũng cần hiểu rằng điều quan trọng nhất trong kinh doanh là “dòng tiền”, còn “dòng tiền” thì doanh nghiệp vẫn được “bơm máu” và “hoạt động” để tái cấu trúc và vượt qua khó khăn. Việc cần làm của các doanh nghiệp là giữ vững “dòng tiền” của mình “lưu thông”. Việc đầu tư tạo ra doanh thu và lợi nhuận cần phải là điều ưu tiên. Và tất nhiên cần kiểm soát chi phí, cắt giảm các khoản lỗ là cần thiết. Nhưng nếu chỉ quan tâm đến cắt lỗ và vay mượn để thanh toán nợ, doanh nghiệp sẽ dẫn đến phá sản.

Khi kinh doanh gặp vấn đề, việc chủ doanh nghiệp cần làm là “chấp nhận” bản thân mình đã xử lý việc kinh doanh không tốt, và tìm ra lý do cũng như “cách” để giải quyết vấn đề. Trong kinh doanh có rất nhiều vấn đề dẫn đến thất bại. Nghiêm túc nhìn nhận thất bại và rút kinh nghiệm và không phạm lại sai lầm mới là điều các chủ doanh nghiệp nên làm.

Hãy luôn hi vọng vào tương lai. Doanh nghiệp của bạn nếu được xây dựng từ nền tảng nguồn lực vững chắc, thì luôn có cơ hội để “trở lại”. Thị trường luôn có những người sẵn sàng chi tiền cho dịch vụ và sản phẩm được làm nghiêm túc và có giá trị phù hợp với nhu cầu của họ.

Và cuối cùng trong bài này, mình muốn chắn gửi các chủ doanh nghiệp “hãy luôn tin vào năng lực của chính mình” và “thận trọng với những nguồn lực ở ngoài bản thân bạn”. Trong những giai đoạn khó khăn nhất, chỉ có bạn là nguồn lực luôn sẵn sàng và hỗ trợ chính cho doanh nghiệp của mình, sau đó là đến hỗ trợ nguồn lực từ “bạn hữu và đối tác vàng”, và kế tiếp là sự hỗ trợ của những nhân viên gắn bó với doanh nghiệp. Hãy chuẩn bị những nguồn lực này sẵn sàng, để nếu có giai đoạn khó khăn thì bạn sẽ có thể “trông cậy” vào họ; hoặc bạn sẽ nhìn ra được “một vài sự thật”. Nhưng dù thế nào, đã lựa chọn con đường làm doanh nhân, có những điều bạn “sẽ, phải, bắt buộc” chấp nhận dù muốn hay không.

Mong chúc chúng ta sẽ kinh doanh một cách sáng suốt.