Category

Diễn giả

Category

Trong buổi chia sẻ livestream dành cho các đối tác của Gofood, mình đã tham gia làm diễn giả khách mời chia sẻ về “marketing F&B online” vào tháng 21/03/2024.

Mình thấy rất vui khi có thể chia sẻ kiến thức marketing F&B đến đông đảo đối tác của Gofood. Buổi livestream đã thu hút hơn 2k “mắt xem” và được đánh giá là thành công khi mang đến kiến thức chuyên môn “đúng đắn – thực tiễn” dành cho những người tham gia.

Các bạn có thể theo dõi lại buổi livestream trên trang Facebook của FnB Academy nhé và bài viết trên báo Tuổi Trẻ ở link: https://tuoitre.vn/sat-canh-cung-nha-hang-quan-an-trong-cuoc-dua-f-b-2024-20240425153759888.htm