Mình là Trần Trung Hiếu (Ricky Hiếu Trần), chuyên gia tư vấn F&B. Đây là nơi bạn xem các bài viết của mình  về kinh nghiệm tư vấn F&B và những “góc nhìn ẩm thực” của mình trong cuộc sống. Hi vọng các bạn cảm thấy tích cực khi đọc bài viết ở đây.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm.