F&B Business

Chuyện tư vấn FnB – Tầm quan trọng của F&B Concept

Pinterest LinkedIn Tumblr
Một F&B Concept (Chính xác là F&B Business Concept) hiệu quả đòi hỏi kết hợp của nhiều kiến thức chuyên môn từ kinh doanh, set-up menu, vận hành, thiết kế … để bảo đảm các hoạt động đi vào thực tế “phù hợp” với nguồn lực và năng lực điều hành của nhà đầu tư, cũng như sự hấp thụ giá trị được tạo ra của thị trường.
 
Thiếu một F&B Concept tổng thể thì việc đầu tư vào dự án F&B rất dễ dẫn đến hao phí nguồn lực vật chất và con người, cũng như khó định hình được hướng đi cụ thể trong tương lai của hoạt động kinh doanh F&B.
 
Nhiều đơn vị trên thị trường bảo là có làm F&B Concept nhưng thực chất là đang làm từng phần rời rạc của một tổng thể chung. Có đơn vị mạnh về thiết kế, có đơn vị mạnh về ý tưởng kinh doanh, có đơn vị mạnh về chuyên môn F&B như nấu ăn và pha chế… và họ sử dụng thế mạnh của mình làm lõi của việc xây dựng F&B Concept, thay vì cần một kiến thức chuyên môn tổng thể.
 
Nhà đầu tư chưa hiểu nhiều về tầm quan trọng của F&B Concept nên rất dễ bỏ qua phần quan trọng nhất của việc kinh doanh F&B, hay đưa F&B Concept vào tay bất cứ đơn vị chuyên môn nào như một phần phụ trợ thêm.
 
Kinh nghiệm làm nghề của mình cho thấy nhiều chủ đầu tư đến khi quyết định xây dựng lại F&B Concept cho quán thì đã không còn đủ nguồn lực. Khi thời gian cứ trôi đi và hạt của F&B Concept chưa lớn thành cây, thì F&B Concept lại chưa thể mang lại giá trị to lớn của nó và lại thành khoản chi phí đầu tư đầy áp lực.
 
Trần Trung Hiếu (Ricky Hiếu Trần)

Chuyên gia tư vấn F&B Trần Trung Hiếu (Ricky Hiếu Trần) với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hiệu quả kinh doanh và đầu tư cho các quán cafe, nhà hàng.

Write A Comment